Nieuwe zorgevaluaties van start

10 april 2017

Vanaf het voorjaar starten er 7 nieuwe zorgevaluatieprojecten in het kader van de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda, een integrale aanpak om de kwaliteit van zorg op 30 aandoeningen te verbeteren. Uit een eerdere ronde is er reeds een project gestart. Deze zorgevaluatieprojecten geven antwoord op de vraag in hoeverre een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient.

De resultaten helpen de wetenschappelijke verenigingen  hun richtlijnen en keuzehulpen steeds verder te onderbouwen en te verbeteren. Hierdoor kunnen medisch specialisten steeds betere zorg leveren aan de patiënt en kunnen onnodige kosten worden bespaard.

Drie subsidierondes ZonMw

Vanuit het programma ‘DoelmatigheidsOnderzoek’ organiseerde ZonMw drie subsidierondes voor zorgevaluaties op onderwerpen van de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg. Een subsidieaanvraag kon worden ingediend op uitnodiging van ZonMw, op voordracht van de betrokken wetenschappelijke verenigingen en met instemming van de Federatie Medisch Specialisten. Het onderzoeksvoorstel is per aandoening multidisciplinair geprioriteerd met de betrokken wv-en en patiëntenorganisaties. Het Kennisinstituut van de Federatie bood ondersteuning bij deze prioritering.

Onderzoeksprojecten

Uit de eerste subsidieronde is inmiddels het volgende project gestart:

De volgende projecten die gehonoreerd zijn uit de tweede ronde, gaan vanaf dit voorjaar van start:

De subsidieaanvragen uit de laatste ronde worden op dit moment beoordeeld. De uitslag is eind juni 2017 bekend en de gehonoreerde projecten zullen naar verwachting in de tweede helft van 2017 van start gaan.