Nieuwe VMS-praktijkgids ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’

12 december 2011

Op 21 april organiseert het VMS Veiligheidsprogramma de werkconferentie ‘Kinderen veilig in het ziekenhuis’. Op dat moment komt ook de praktijkgids ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’ uit. Het VMS Veiligheidsprogramma bouwt met de praktijkgids voort op de tien bestaande praktijkgidsen, die primair gericht zijn op volwassenen.

Voor kinderen zijn er bij een aantal thema’s bijzondere risico’s en aandachtspunten. Voor de toespitsing van deze thema’s op kinderen hebben experts interventies ter verbetering van de zorg voor zieke kinderen geformuleerd. Deze interventies zijn te vinden in de praktijkgids ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’ en zijn bedoeld als implementatieadviezen om in uw ziekenhuis vermijdbare schade te helpen voorkomen. 

In deze kindergids zijn de volgende zes thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma specifiek voor kinderen van 0 tot 18 jaar uitgewerkt. 

  • High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia;
  • Medicatieverificatie bij opname en ontslag;
  • Verwisseling van en bij patiënten;
  • Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis;
  • Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt;
  • Vroege herkenning en behandeling van pijn.

Het VMS Veiligheidsprogramma kent tien thema’s. Vier thema’s zijn in deze kindergids niet opgenomen, omdat de problematiek van deze thema’s niet of nauwelijks op kinderen van toepassing is.

Meer informatie over de conferentie of de praktijkgids is te vinden op www.vmszorg.nl.

Het VMS Veiligheidsprogramma ondersteunt 93 deelnemende ziekenhuizen om per 31 december 2012 geaccrediteerd te zijn/een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem te hebben, waarmee de risico’s op onbedoelde vermijdbare schade bij patiënten optimaal kunnen worden beheerst. Het programma is mede een initiatief van de Orde van Medisch Specialisten, NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).