Nieuwe normen Radiotherapie borgen kwaliteit bestraling

31 januari 2012

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft vandaag normen bekend gemaakt waaraan bestaande en nieuw op te richten afdelingen Radiotherapie moeten voldoen. Hierdoor vindt borging plaats van kwalitatief hoogwaardige, complexe zorg aan patiënten met kanker. Het Ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de zorgverzekeraars ondersteunen deze normen.