Nieuwe AMS op 1 januari 2016 een feit

27 juli 2015

De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben de doorvertaling van het Cao-akkoord Ziekenhuizen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) afgerond. De AMS gaat officieel in op 1 januari 2016, maar tot die tijd maken ziekenhuisbesturen en medisch specialisten direct een start met de samenwerking volgens de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling. Ook de salarisafspraken zijn formeel bekrachtigd. “Een mooie mijlpaal na een intensief traject”, aldus de onderhandelaars.

In juli 2014 bereikten de Federatie en de LAD een akkoord met de NVZ over de nieuwe AMS. De AMS had als ingangsdatum 1 januari 2015, maar kon toen nog niet formeel ingaan, omdat deze deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen en daarvoor liepen de onderhandelingen destijds nog. De nieuwe cao is er intussen: op 4 maart werd een principeakkoord bereikt. Sindsdien hebben de LAD en Federatie samen met de NVZ gewerkt aan de doorvertaling van de cao in de AMS. Die doorvertaling is nu afgerond.

Belangrijkste afspraken

Ook al gaat de nieuwe AMS op 1 januari 2016 in, de samenwerking volgens de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling gaat – voor zover dat nog niet is gedaan – direct van start. Dat betekent onder andere dat ziekenhuizen naast een Vereniging Medische Staf ook een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) krijgen, die betrokken wordt bij de strategische koers van het ziekenhuis en bijvoorbeeld ook bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

De salarissen en de salarisbedragen in de salaristabel worden:

  • per 1 januari 2015 structureel verhoogd met 1,5%;
  • in juli 2015 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5%;
  • per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,5%;
  • in juli 2016 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5%.

Verder wordt de huidige wachtgeldregeling per 1 juli 2015 vervangen door een nieuwe activeringsregeling.

Pensioenaftopping

Over de pensioenaftopping zijn nog geen nadere afspraken gemaakt. De LAD en de Federatie willen dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie terugvloeit naar werknemers die het betreft. Ze gaan hierover in september verder praten met de NVZ en hopen dat de NVZ een voorbeeld neemt aan de afspraken die intussen met de NFU zijn gemaakt voor umc’s.

Meer weten? Lees dan de afspraken over de doorvertaling, inclusief de salarisschaal 2015. De tekst van de nieuwe AMS zelf, inclusief de salarisschaal 2016, volgt later deze zomer.