Nieuw: programma Medisch leiderschap voor opleiders

31 augustus 2017

Van de moderne medisch specialist wordt verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt op terreinen als samenwerking, innovatie, preventie en doelmatigheid. Hoe bereidt u als opleider aios hierop voor? Lukt het om het thema medisch leiderschap in te passen in de dagelijkse opleidingspraktijk?
De Federatie Medisch Specialisten biedt al de helpende hand met het rapport 'Medisch leiderschap in de medische vervolgopleiding'. Daarnaast hebben we, samen met de Academie voor Medisch Specialisten en BetterFuture, een speciale training ‘Medisch leiderschap voor opleiders’ ontwikkeld.

In ons magazine De Medisch Specialist benadrukten verschillende opleiders al hoe belangrijk het is dat medisch leiderschap verankerd wordt in de opleiding. Zo vertelde Marijke Eurlings, neuroloog en opleider in het Spaarnegasthuis: “Aios moeten, naast de keuze voor een inhoudelijke specialisatie, al vroeg en structureel in de opleiding nadenken over wat voor dokter zij zijn of willen worden. De vraag is waarvoor je je honderd procent wilt inzetten. Wat geeft je plezier in je werk, wat zijn de energiebronnen die jou motiveren bij te dragen aan betere patiëntenzorg? Je moet ontdekken wat je wilt en hoe je daar komt.”

Opleiders spelen hierbij een belangrijke rol, maar zijn daar nog onvoldoende op voorbereid. "Opleiders weten niet altijd hoe ze aios hierbij optimaal kunnen ondersteunen. Dat komt doordat we zelf niet zo zijn opgeleid. Wij leerden dit soort dingen pas na onze opleiding, in de praktijk. Dus als we aios beter willen toerusten voor hun rol in de complexe zorgwereld, dan moeten we ook oog hebben voor de competenties van opleiders. Zij moeten zich meer bewust worden van wat aios moeten leren als het om medisch leiderschap gaat en hoe zij hen daarin kunnen begeleiden." aldus Kees Verheyen, orthopedisch chirurg en opleider bij Isala Zwolle.

Ervaringsgericht leren

Tijdens het programma kijkt u als opleider op een unieke en actieve manier naar uw eigen leiderschapskwaliteiten en de wijze waarop u aios kan begeleiden op het vlak van medisch leiderschap. Geen traditionele colleges of PowerPoint-presentaties, maar ervaringsgericht leren aan de hand van originele en inspirerende werkvormen. Dit wordt ondersteund door een interactief, digitaal kennisplatform en tussentijdse praktijkopdrachten.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 13 november 2017. Meer informatie en een inschrijfformulier zijn te vinden op de website van de Academie Medisch Specialisten.