Nieuw model voor vergoeding dienstenbelasting

4 augustus 2016

Diverse wetenschappelijke verenigingen hebben voor medisch specialisten in vrij beroep een model ontwikkeld voor compensatie van disutility (dienstenbelasting buiten de normale werktijd). Het model is een handreiking voor MSB-besturen die nog geen oplossing hebben voor de vergoeding van disutility. Medisch specialisten in dienstverband worden al gecompenseerd voor disutility via de ‘inconveniënten-regeling’ die is opgenomen in de AMS, de arbeidsvoorwaardenregeling voor dienstverbanders.

De Handreiking model vergoeding disutility gaat er vanuit dat lokaal aan elk specialisme punten worden toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met de frequentie en de intensiteit van de diensten. Hoe meer diensten (hoe hoger de frequentie) en hoe zwaarder de werkzaamheden tijdens de dienst (hoe hoger de intensiteit), hoe hoger het aantal punten. Op basis hiervan kan een relatieve mate van disutility worden uitgerekend en worden gekoppeld aan de hoogte van een vergoeding daarvoor.

In de Handreiking staan tips voor de MSB’s en rekenvoorbeelden, en wordt uitgelegd hoe de punten tot stand komen. Ook staat uitgelegd hoe de vergoeding voor dienstenbelasting zich verhoudt tot een vrij-na-dienst regeling. De Handreiking is ontwikkeld door een werkgroep van de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten, waar diverse wetenschappelijke verenigingen zitting in hebben.