Niet-reanimerenpenning via Patiëntenfederatie Nederland

8 juni 2017

De niet-reanimerenpenning is een draagbare wilsverklaring waarmee iemand aangeeft onder alle omstandigheden niet gereanimeerd te willen worden. Op verzoek van het ministerie van VWS kan deze penning voortaan worden aangevraagd bij Patiëntenfederatie Nederland. Eerder was de penning verkrijgbaar via de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De KNMG steunt deze overgang. De nieuwe, neutrale penning heeft nagenoeg hetzelfde uiterlijk als de ‘oude’ penning. De niet-reanimerenpenning van de NVVE blijft gewoon geldig.

Voorkom misverstand, ga in gesprek

De KNMG adviseert dragers van een niet-reanimerenpenning altijd met hun arts te spreken over de voor- en nadelen van reanimatie in de eigen specifieke gezondheidssituatie. In dat gesprek behoren ook de reikwijdte van de niet-reanimerenpenning en de gevolgen van het dragen ervan aan de orde te komen. Daarnaast pleit de KNMG er voor om een schriftelijke wilsverklaring van de patiënt aan het medisch dossier toe te laten voegen, zodat de wensen van de patiënt bekend zijn.