Nederlandse KNO-artsen zetten zich in voor jongeren

9 juli 2012

Het is bekend dat de jeugd op steeds jongere leeftijd naar muziek luistert en naar muziekevenementen gaat. Deze toename van geluidsexpositie heeft tot gevolg dat de patiënten die zich in de spreekkamer melden met gehoorproblemen steeds jonger zijn.

Uit overleg met de Jeugd Gezondheidszorg bleek dat gedragsverandering door voorlichting mogelijk is vanaf de leeftijd van 10 jaar. Deze jonge leeftijdscategorie is tot op heden nog niet op deze manier benaderd om het gehoor te beschermen tegen overmatige geluidsexpositie.

prevENT

De Nederlandse KNO-artsen, georganiseerd in de KNO vereniging, hebben de werkgroep prevENT opgericht. Daarmee is het startsein gegeven voor een 2-jarige campagne, met als doel gehoorschade op jonge leeftijd tegen te gaan en daarmee ook de gevolgen op lange termijn, waarbij gedacht kan worden aan oorsuizen en op vroege leeftijd hoortoestelgebruik.

De eerste actie zal plaatsvinden tijdens het FRIS XXL evenement op vrijdag 13 juli (laatste schooldag van het jaar) in de Heineken Music Hall te Amsterdam. Hiermee zal de organisatie van de FRIS-evenementen zich niet alleen gaan profileren als alcohol- en drugsvrij, maar ook als een veilige omgeving om van muziek te genieten.

Tijdens dit grootse evenement, waar 4000 jongeren van 12 tot 15 jaar hun opwachting zullen maken, zullen door KNO-artsen gratis goede HOORdopjes met filter (earproof ER20 flat) worden uitgedeeld bij een stand, herkenbaar aan het woord “HEAR”. De jongeren zullen geïnformeerd worden over het belang van gehoorbescherming waarmee de muziek niet alleen uitstekend gehoord maar ook beleefd zal worden.

Mede dankzij de medewerking van de organisatie van Miss Nederland zullen alle provincie-Missen aanwezig zijn om de jongeren hierop aan te spreken en te stimuleren de gehoorbescherming te dragen, en zo ook het mooiste meisje van de klas via de Missen te bereiken en als rolmodel te laten dienen.