MSB: focus op integratie, kwaliteit en innovatie

18 januari 2016

In 2015 stond het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur centraal voor Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) in het ziekenhuis. Dit jaar zal in het teken staan van verdere integratie en focus op kwaliteit en innovatie. Verdere integratie – bijvoorbeeld door het creëren van één overlegtafel met MSB, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD), Vereniging Medische Staf (VMS) en raad van bestuur – leidt tot een versterking van de onderlinge verhoudingen. Met als doel: werken aan een gezamenlijke visie op kwaliteit en innovatie.

Goede voorbeelden

‘In één jaar tijd zijn er zo’n 70 MSB’s op- en ingericht ’, licht Robert Sie, voorzitter van de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten, toe. ‘Dit zijn nieuwe ondernemingen die hun toegevoegde waarde verder moeten gaan bewijzen.’ Volgens Sie zijn er inmiddels veel voorbeelden van ziekenhuizen waar de nieuwe organisatiestructuur aantoonbaar leidt tot betere kwaliteit en veiligheid. ‘De betrokkenheid is vergroot en men schakelt daardoor sneller met elkaar. Men spreekt elkaar makkelijker aan en is beter op de hoogte van elkaars kennis en kunde. Dat zie je bijvoorbeeld bij het multidisciplinair samenwerken. Dat is echt versterkt. Dat is goed voor de medisch specialist, maar vooral voor de patiënt’, aldus Sie. Ook hebben diverse MSB’s in afstemming met de raad van bestuur gewerkt aan de relatie met de eerste lijn. Sie: ‘Je ziet veel voorbeelden van wat ik noem ‘de participerende medisch specialist’. Een medisch specialist die ook op bestuurlijk niveau betrokkenheid toont zodat hij samen met alle andere zorgprofessionals zijn werk goed kan doen. Namelijk: mensen beter maken.’

Wennen

Door de invoering van de integrale bekostiging op 1 januari 2015 moesten medisch specialisten in vrij beroep zich op een andere wijze organiseren in het ziekenhuis. In plaats van losse maatschappen is in de meeste ziekenhuizen een MSB opgericht waarin de losse maatschappen zijn opgegaan. Robert Sie: ‘Voor de raad van bestuur, medisch specialisten in dienstverband en andere zorgprofessionals is daardoor één aanspreekpunt ontstaan. Daarnaast is de betrokkenheid bij kwaliteit en innovatie vergroot.’ Maar er was ook kritiek; alle betrokken partijen moesten wennen aan de nieuwe structuur en verhoudingen in het ziekenhuis. Temeer omdat in veel ziekenhuizen ook medisch specialisten in dienstverband zich organiseerden in een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). Daarnaast vond men dat er te weinig aandacht was voor kwaliteit en veiligheid van zorg, en innovatie.

Uitdagingen

‘We pleiten voor één overlegtafel waar de bestuurders van het MSB, de VMSD, de VMS én de raad van bestuur spreken over de koers van het ziekenhuis en vanzelfsprekend de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg’, zegt Sie. De Federatie zal de MSB’s ondersteunen bij het doorontwikkelen van de MSB’s, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waar MSB’s ervaringen kunnen delen. ‘Maar we willen medisch specialisten ook kennis bijbrengen over wat besturen nou echt inhoudt, het is immers een vak apart’, zegt Sie. De Federatie organiseert in 2016 dan ook voor zowel MSB’s als VMSD’s diverse Masterclasses. Meer informatie vindt u in ons dossier Integrale Bekostiging.