Modelovereenkomst stafmaatschap met toelichting

16 december 2011

De OMS heeft inmiddels een model stafmaatschap ontwikkeld, voorzien van een toelichting, waarmee zij een handreiking biedt voor de oprichting van een collectief. Middels dit collectief wordt het via declareren mogelijk gemaakt.

Het model is opgesteld in samenwerking met een notaris, advocaat en fiscaal jurist. Bij afweging van voor- en nadelen van diverse rechtsvormen, verdient de maatschap onze voorkeur, onder andere omdat hiermee het fiscaal ondernemerschap beter is gewaarborgd dan bijvoorbeeld in een coöperatieve vereniging. Echter, lokaal zal steeds de afweging moet worden gemaakt welke aspecten de doorslag geven in de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Het blijft dan ook raadzaam u bij te laten staan bij de definitieve inrichting van het collectief door een civiel en een fiscaal jurist. Zij kunnen u ook behulpzaam zijn bij het maken van diverse keuzes in het model.

De modelovereenkomst is voor een reactie aangeboden aan het ministerie van Financiën. Deze reactie wordt binnenkort verwacht en zal u de zekerheid geven dat het werken met deze modelovereenkomst voor een stafmaatschap niet wringt met het zwaar bevochten behoud van het fiscaal ondernemerschap.

Ook de geschillenregeling is nog niet definitief, zoals ook wordt aangegeven in de toelichting. Over de inrichting van deze regeling wordt nog overlegd met de NVZ en het Scheidsgerecht.

Ontwikkelingen betreffende de reactie van het ministerie van Financiën en de inrichting van de geschillenregeling zullen wij communiceren via de site en uw stafvoorzitters.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de Infodesk van de OMS.