Modellen samenwerkingsovereenkomst aangevuld

11 juli 2014

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft de modellen voor een samenwerkingsovereenkomst voor medisch specialisten in vrij beroep en de raad van bestuur in het ziekenhuis aangevuld. De modellen bieden handvatten voor het organiseren van de samenwerking in het ziekenhuis bij de invoering van het integrale bekostigingssysteem vanaf 1 januari 2015. 

Kwaliteit en veiligheid voorop

Enkele artikelen zijn aangepast na signalen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), en naar aanleiding van gesprekken met stakeholders zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het betreft aanpassingen die invulling geven aan governance vraagstukken met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zorg. De raad van bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk en heeft binnen de samenwerkingsovereenkomst handvatten nodig om deze eindverantwoordelijkheid waar te maken. Voor medisch specialisten zullen de aanvullingen een bevestiging zijn van de medeverantwoordelijkheid die zij hebben en voelen om goede en veilige zorg te leveren. Wat betreft de OMS zijn er nu geen belemmeringen meer voor medisch specialisten in vrij beroep en de raad van bestuur om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.

Model samenwerkingsovereenkomst

De OMS publiceerde dit voorjaar al concept modellen om de medisch specialisten in vrij beroep en de raden van bestuur op weg te helpen bij het vormgeven van de samenwerking na 1 januari 2015. Het merendeel van de ziekenhuizen kiest voor het zogenaamde ‘samenwerkingsmodel’, waarbinnen de medisch specialisten in vrij beroep zich organiseren in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Met de raden van bestuur maakt het MSB afspraken over onder andere de governance, de kwaliteit en veiligheid van zorg in het ziekenhuis, en de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Het MSB kan samenwerken als één grote maatschap (samenwerkingsovereenkomst Ziekenhuis en MSB-Maatschap), maar kan er ook voor kiezen een BV op te richten (samenwerkingsovereenkomst Ziekenhuis en MSB-BV).

Positieve signalen

De OMS krijgt uit het veld positieve signalen over de voortgang van de realisatie van een samenwerkingsmodel. De door de OMS aanbevolen deadline om in juli het uitgewerkte samenwerkingsmodel aan de fiscus voor te leggen, lijken veel ziekenhuizen te halen. Sommige ziekenhuizen en medisch specialisten in vrij beroep kiezen voor een participatiemodel. Bij dit model worden de medisch specialisten als het ware mede-eigenaar van het ziekenhuis. Er zijn ook ziekenhuizen waar een overstap naar dienstverband wordt overwogen.