Minister Schippers ontvangt eerste exemplaar van convenant

19 december 2011

Gisteren ontving minister Edith Schippers van Volksgezondheid het eerste exemplaar van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Het convenant is een initiatief van de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Revalidatie Nederland. Het convenant wordt door VWS gesteund en gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

In het convenant is omschreven dat de raden van bestuur de eindverantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten. Daarnaast richt het convenant zich op de hele levenscyclus van medische technologie binnen het ziekenhuis, van invoering en gebruik tot en met afstoting. Ook biedt het convenant inzicht in een aantal minimum veiligheidseisen die zijn verankerd in de nieuwe VMS-veiligheidsnorm. Deze norm zal vanaf 2013 van kracht zijn.

Convenant en leidraden versterken elkaar

De veiligheid van medische technologie is ook belangrijk punt van aandacht van medisch specialisten. De Orde van Medisch Specialisten omschreef de verantwoordelijkheden van medisch specialisten ten aan zien van het onderhoud en het beheer van medische apparatuur al eerder in de ‘Leidraad Medische Apparatuur’. Daarnaast wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een tweede leidraad. Deze omschrijft de  verantwoordelijkheden rondom aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur. De leidraden en het convenant versterken elkaar en laten zien hoe medisch specialisten en raden van bestuur hun verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid.