Minister Schippers onderschrijft reactie OMS op gelekt gespreksverslag

16 april 2014

In een Kamerbrief over het vorige week gelekte vertrouwelijke gespreksverslag over het declaratiesysteem geeft minister Schippers aan dat het uitsluitend gaat om gesprekken die zijn gevoerd tijdens verkenningssessies van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het gespreksverslag werd via diverse media gepresenteerd als een onderzoeksrapport waar aan patiënten en toekomstige patiënten conclusies aan kunnen verbinden. ‘Het zijn geen feiten, noch kunnen er harde conclusies aan worden verbonden’, schrijft Schippers echter in de brief.

Correct declareren

Orde van Medisch Specialisten (OMS) betreurt het eendimensionale beeld dat is gerezen door de berichten in de media over de verkenningen. De aanhoudende berichtgeving over vermeende grootschalige fraude schaadt het vertrouwen in de sector. De OMS onderkent het belang van correct declareren en stelt dat het aanpakken van te hoge zorgrekeningen een gedeelde verantwoordelijkheid is van medisch specialisten, ziekenhuizen, verzekeraars en toezichthouder. Onbewust onjuiste declaraties kunnen ontstaan omdat de registratie- en declaratiesystematiek en bijbehorende registratieregels ingewikkeld zijn, ruimte bieden voor interpretatie en vaak wijzigen.

Werkgroep

De OMS is daarom gestart met een werkgroep registratieregels. Het eerste doel is om de leden te informeren over de bindende regels van de NZa, zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels voor medisch specialistische zorg. Het tweede doel is om de leden met een registratiewijzer op maat te adviseren over de toepassing van deze regels in de dagelijkse praktijk.