Minister Schippers: meer aandacht voor governance

27 januari 2016

Ziekenhuizen en Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) moeten meer tijd aan governance besteden. Dat zegt minister Schippers in een reactie op een rapport van onderzoeksbureau Tias over de invloed van integrale bekostiging. De integrale bekostiging heeft medisch specialisten meer mogelijkheden geboden om invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. Maar in het rapport staat ook dat de organisatiestructuur complexer is geworden, wat een risico kan zijn voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis. Daarom wil de minister meer focus op governance.

Aanbevelingen

Tias ondervroeg afgelopen zomer zo’n 30 bestuursvoorzitters van ziekenhuizen en 9 voorzitters van MSB’s. De aanbevelingen in het rapport van Tias naar aanleiding van deze gesprekken sluiten aan bij de stappen die de MSB’s inmiddels samen met hun raad van bestuur hebben gezet om de governance te verbeteren. Robert Sie, voorzitter van de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten: ‘Sinds de rondgang van Tias is er ruim een half jaar verstreken. Er zijn nu zo’n 70 MSB’s in Nederland. We zien dat er hard wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op kwaliteit, veiligheid en innovatie. Er is meer aandacht voor het effectiever maken van besluitvorming, en voor het vergroten van de professionaliteit en het medisch leiderschap van het MSB bestuur.’

Volgende stap

De Federatie ondersteunt MSB’s bij de ontwikkeling. Er worden ook dit jaar zes-wekelijkse bijeenkomsten en masterclasses georganiseerd voor MSB-besturen. De Federatie biedt MSB’s, VMSD’s (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband) en VMS (Vereniging Medisch Staf) een contactpersoon vanuit de Federatie om mee te sparren. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) werkt de Federatie aan de volgende stap: de ‘participerende’ medisch specialist. Dat wil zeggen: een medisch specialist (zowel in dienstverband als in vrij beroep) die zijn verantwoordelijkheid draagt en samen met het ziekenhuis zorgt voor goede, veilige en doelmatige zorg.