Minister positief over medisch specialisten en OMS

19 december 2011

Respectvol. Minister Schippers gebruikt het woord een paar keer in haar beleidsnotitie. Het woord is ook van toepassing op het interview met haar in Medisch Contact van deze week. Dat blijkt uit haar uitlatingen over de verhouding met de medisch specialisten en de OMS. Zo zegt zij bijvoorbeeld over de OMS: ‘die heeft aangegeven meer over kwaliteit te willen praten en dat het vreselijk was dat de gesprekken tot dan toe niet verder kwamen dan verwijten over en weer. “ Even verderop zegt de minister optimistisch: “We mogen groeien in deze crisistijd, dus laten we kijken hoe we dat geld het beste kunnen besteden”.