Complexere vragen voor KDC

9 februari 2017

In 2016 behandelde het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie en de LAD circa 2.700 individuele vragen en (juridische) dossiers. De vragen waren complexer van aard dan vorige jaren. Twee derde van alle vragen had betrekking op arbeidsrecht, en ging met name over arbeidsovereenkomsten, cao’s, de AMS, en pensioen. Maar ook over goodwill werden veel vragen gesteld.

Daarnaast heeft het KDC veel ondersteuning aan wetenschappelijke verenigingen geboden, en haar expertise ingezet op meer collectieve onderwerpen. Zoals pensioenaftopping, het voeren van acties in de algemene ziekenhuizen en de ggz, het maken van afspraken met de Belastingdienst rondom waarneemovereenkomsten voor medisch specialisten in het licht van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), en de inzet van onafhankelijk deskundig artsen in het kader van bestrijding van fraude in de zorg. Ook de toename van verenigingsrechtelijke onderwerpen, zoals privacy, heeft in 2016 veel aandacht gevraagd van het KDC.

Medisch specialisten

Twee derde van alle vragen die het KDC binnen krijgt, wordt gesteld door medisch specialisten. Daarvan wordt de helft van de vragen voorgelegd door medisch specialisten in dienstverband; medisch specialisten in vrij beroep nemen de andere helft voor hun rekening. In lijn met de omvang van de beroepsgroep werden de meeste vragen gesteld door psychiaters, kinderartsen en internisten. Een kwart van de vragen komt van overige zorgprofessionals die lid zijn van de LAD, zoals huisartsen en apothekers. 10% van de vragen komt van aios, die als lid via De Jonge Specialist ook een beroep kunnen doen op het KDC.

Meer weten over het KDC? Lees onze brochure of neem contact met ons op via (030) 28 23 666. Of mail ons via info@demedischspecialist.nl