In memoriam Bram Asscher

25 januari 2018

Op 8 januari 2018 is op 74 jarige leeftijd overleden mr. A.L. Asscher. Bram Asscher was een begrip onder medisch specialisten, die hij een warm hart toedroeg.

Hij heeft als advocaat de rechtsvoorgangers van de Federatie Medisch Specialisten vele jaren van advies gediend op het gebied van onder meer beroepsbelangen. Maar daarnaast was hij een belangrijke partner om voorwaarden te creëren voor goede verhoudingen tussen medisch specialisten onderling. En daar waar het toch spaak liep, zorgde hij voor evenwichtige geschillenbeslechting. Zo was hij jarenlang voorzitter van de arbitragecommissie voor maatschapsgeschillen. Vele geschillen heeft hij ter zitting weten te schikken. Als kenner van de ziekenhuissector was hij zich bewust van het belang dat vakgenoten na een conflict, al dan niet met elkaar, verder moesten.

Hij zag ook het belang van gerichte en toegankelijke cursussen om aios en medisch specialisten te ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden als communicatieve professional, collega, ondernemer, leidinggevende, bestuurder en veel meer. Daarom heeft hij aan de basis gestaan van de Academie voor Medisch Specialisten en was hij tot voor kort voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Academie.

Hoewel hij zich inmiddels uit de meeste van zijn adviesfuncties had teruggetrokken, zullen wij zijn wijsheid, relativeringsvermogen en humor erg missen.