Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

2 november 2016

Op 1 november is de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen van start gegaan. Het gebruik van vervalste medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) richten zich met deze meldmaand op zorgprofessionals en professionals die betrokken zijn bij de fabricage en distributie van medische hulpmiddelen. Zij worden opgeroepen om medische hulpmiddelen die (vermoedelijk) zijn vervalst te melden.

Doel

Door deze meldingen ontstaat er meer zicht op de omvang en de mogelijke gevolgen van vervalste medische hulpmiddelen. Daarnaast heeft de meldmaand ook tot doel om professionals bewust te maken van het feit dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden en dat toepassing daarvan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen.

Lees meer over de meldmaand op de website van de IGZ.