Meeste specialisten op Balkenendenorm

15 december 2011

Ingezonden artikel Het Financieele Dagblad

De inkomens van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (de grootste groep medisch specialisten naast de specialisten met een dienstverband) zijn de afgelopen tijd onder vuur komen te liggen.

Minister Klink van VWS en in zijn kielzog minister Bos van Financiën, hebben de noodklok geluid over budgetoverschrijdingen tot wel een half miljard euro. Minister Klink wil zelfs een akkoord uit 2007 opzeggen, waarin een normatief uurtarief is overeengekomen en dat is bedoeld van kracht te zijn tot de invoering van de vrije tarieven. 

Links en downloads