Meer aandacht voor niet-effectieve medische handelingen

25 november 2016

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zetten een belangrijke vervolgstap in het terugdringen van onnodige zorg. In de bestaande medisch-specialistische richtlijnen is een inventarisatie gedaan naar medische handelingen die geen toegevoegde waarde hebben of schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. Dit vond plaats in het kader van het programma 'Doen of laten?' van de NFU.  Marcel Daniels, cardioloog en voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie neemt de zogenaamde ‘Beter-niet-doen-lijst’ 25 november in ontvangst, tijdens het jaarcongres van het Citrienfonds.

De ‘Beter-niet-doen-lijst’ met 1366 medische verrichtingen is in de richtlijnendatabase van de Federatie geïntegreerd. Medisch specialisten die een richtlijn uit de database raadplegen, worden voortaan nadrukkelijker gewezen op de aanbeveling dat iets niet doen of terughoudendheid soms de beste optie kan zijn.

Verstandig Kiezen

De aandacht voor terughoudendheid of iets (nog) niet doen, past bij het programma Verstandig Kiezen van de Federatie. Zoals bij ‘Zorgevaluatie’. Hierbij wordt klinisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande zorg. Momenteel lopen er 6 evaluatieonderzoeken. Een voorbeeld is ouderen met een polsfractuur: wanneer kies je voor gips of voor een operatie?

Binnen het programma Verstandig Kiezen ontwikkelt de Federatie ook Verstandige Keuzes. Deze keuzes, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, maken duidelijk hoe specifieke vormen van zorg verstandig kunnen worden ingezet. In totaal zijn 70 Verstandige Keuzes ontwikkeld door 11 specialismen. Een aantal van deze Verstandige Keuzes wordt ook meegenomen in de-implementatieprojecten van de umc’s die in het kader van het programma ‘Doen of laten?’ worden uitgevoerd.

Over de ‘Beter-niet-doen-lijst’ en de  inventarisatie verschijnt binnenkort een artikel in het medisch vakblad BMC Medicine.