Meer aandacht nodig voor correct declareren

11 maart 2013

Er is meer scherpte nodig op het correct registeren en declareren van medische verrichtingen. Dit stelt de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in een reactie op een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder concludeerde in een vorige week verschenen rapport dat door recente wijzigingen in het declaratiesysteem nog onbewust fouten worden gemaakt door zorgaanbieders. 

Daarom komt de OMS binnenkort met een gedragsregel over correct declareren. Want het huidige declaratiesysteem is nog zeer complex en gevoelig voor fouten. Al eerder stelde de OMS dat het aanpakken van onjuiste zorgrekeningen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ziekenhuizen, specialisten, zorgverzekeraars en toezichthouder.

Duidelijke regels

‘Onterecht hoge declaraties leiden tot een onnodige stijging van de kosten in de zorg’, zei NZa-bestuurslid Eitel Homan bij de presentatie van het rapport. ‘Zij zijn bovendien niet goed voor het vertrouwen in de zorg.’ De OMS onderschrijft deze constatering. Om correct te declareren is wel een gedeeld normenkader noodzakelijk, want zorgaanbieders hebben behoefte aan duidelijke regels. De nieuwe gedragsregel van de OMS geeft hieraan gehoor.

Onbewuste fouten

In het NZa-rapport staat onder meer dat zorgaanbieders bij de declaraties onbewuste fouten maken. Recente wijzigingen in het bekostigingsstelsel zijn hiervan de oorzaak. De NZa beschouwt 2012 als een ‘gewenningsjaar’ maar concludeert tegelijkertijd dat de gelegenheid tot zogeheten upcoding de afgelopen twee jaar in belangrijke mate is beperkt. Door de invoering van de DOT-systematiek is er bij de meeste verrichtingen geen interpretatievrijheid meer. Met deze systematiek worden verrichtingen door middel van een grouper (een centrale webservice) automatisch afgeleid tot een zorgproduct.

Geen voordeel

De NZa concludeert in haar rapport dat de genomen maatregelen om de kosten te beheersen ertoe hebben geleid dat er geen verband is tussen overregistratie en het inkomen van medisch specialisten. Overregistratie, ook wel upcoding genoemd, loont niet voor medisch specialisten. Registreren en declareren dient te gebeuren op basis van feiten en moet uit te leggen zijn, vinden zowel de NZa als de OMS.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het aanpakken van te hoge ziekenhuisrekeningen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ziekenhuizen, medisch specialisten, zorgverzekeraars en toezichthouder. Zorgaanbieders declareren de geleverde zorg  juist, volledig en tijdig. Zorgverzekeraars controleren de rekeningen en de toezichthouder is verantwoordelijk voor de regelgeving.