Mednet: Gyneacoloog Carina Hilders over De Medisch Specialist 2015

15 oktober 2012

Begin oktober werd het visiedocument De Medisch Specialist 2015 gepresenteerd. De projectgroep die het document opstelde, stond onder leiding van gynaecoloog Carina Hilders  van de Reinier de Graaf Groep in Delft/Voorburg. Ze kijkt met trots terug op wat haar projectgroep tot stand heeft gebracht.

‘De dokter moet uit zijn comfortzone’

Voor Carina Hilders staat het als een paal boven water  dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van  het visiedocument bij de medisch specialisten zelf ligt. “Er  moet een beweging op gang gebracht worden waarin duidelijk wordt dat de medisch specialist zich intrinsiek verantwoordelijk voelt voor de toekomst van de zorg”, stelt Hilders. “Dat deed hij altijd al wel, want een specialist is over  het algemeen zeer gemotiveerd voor de geneeskunde engeeft hart en ziel aan zijn vak en zijn patiënten. Maar het is  wel heel erg verkokerd. We zijn voornamelijk op ons eigen terrein bezig. En dat werkveld wordt smaller. De wachtkamer zit vol, we moeten ons ding doen en dat moeten we  steeds beter doen. Het gevaar ligt op de loer dat de specialist een veel te klein gebiedje overziet. Daar moeten we vanaf. We moeten als medisch specialist naar buiten kijken en zien wat daar gebeurt.”