Medisch-specialistische richtlijnen voorgedragen aan Zorginstituut

1 mei 2015

Vandaag zijn 120 medisch-specialistische richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten in het Register van Zorginstituut Nederland opgenomen. De ontsluiting van deze richtlijnen maakt deel uit van de plannen van minister Schippers in het Jaar van de Transparantie. Hiermee is reeds een groot deel van de ambitie gehaald om voor de zomer 150 richtlijnen aan het register voor te dragen. In totaal worden er dit jaar 300 aangeboden.

Meer en betere informatie voor patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg, dat is de essentie van het Jaar van de Transparantie. De voordracht is een initiatief van de Federatie, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ondersteunen de voordracht.

Goede zorg

Vanaf heden zijn op de website van het Zorginstituut 120 medisch-specialistische richtlijnen terug te vinden, en voor het eind van het jaar zullen dat alle 300 richtlijnen zijn. Er wordt doorverwezen naar de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten waar een volledige beschrijving van de beschikbare richtlijnen te vinden is.

Afspraken

De NPCF, de Federatie en ZN hebben ook afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de medisch-specialistische richtlijnen. Zo zijn er plannen voor het beschikbaar maken van patiëntenversies van de richtlijnen en worden NFU en NVZ betrokken bij de herziening van de richtlijnen en eventuele obstakels bij de invoering.

Positief

Op grond van het bovenstaande heeft het Zorginstituut positief geoordeeld over opname van de medisch-specialistische richtlijnen in zijn Register.