Medisch specialisten verwerpen voorstel NVZ

6 oktober 2015

Medisch specialisten in dienstverband die vorige week in grote opkomst een informatiebijeenkomst over pensioenaftopping bezochten, hebben het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en masse verworpen. De NVZ stelt voor om slechts 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven. Medisch specialisten gaan daar niet mee akkoord en roepen hun raden van bestuur op een voorbeeld te nemen aan de universitaire ziekenhuizen.

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten organiseerden van 28 september tot en met 2 oktober in vijf ziekenhuizen (Westfriesgasthuis Hoorn, Isala Zwolle, Antonius Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en Gelderse Vallei) informatiebijeenkomsten over de onderhandelingen met de NVZ over de pensioenaftopping. Die onderhandelingen verlopen moeizaam: de NVZ wil slechts 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug betalen. Daarnaast wil ze alleen naar de parttimeproblematiek kijken voor parttimers die 0,8 fte of meer werken. En tot slot wil ze geen permanente oplossing, maar alleen compensatie bieden tot het einde van de looptijd van de huidige cao.

Mager voorstel

Een veel te mager voorstel, vinden de LAD en Federatie. Met de NFU, de vereniging van de universitaire ziekenhuizen, bereikten ze deze zomer wél overeenstemming over een compensatie van structureel 100%. Ook de rijksoverheid compenseert volledig, evenals grote bedrijven zoals Shell, DSM en Phillips. De NVZ geeft aan ‘gekort’ te worden op de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en daarom niet volledig te kunnen terugbetalen – een argument dat ook de medisch specialisten vaak terug horen als ze hun raad van bestuur aanspreken. Onderhandelaar Rob Koster benadrukte tijdens de bijeenkomsten nog maar eens dat van ‘gekort worden’ geen sprake is, omdat er dit jaar niet minder middelen beschikbaar zijn dan in 2014 en er ook geen taakstelling ligt vanuit de overheid richting de NVZ om het werkgeversdeel van de pensioenpremie te korten of anders aan te wenden. “We kunnen niet anders concluderen dan dat het geld voor de pensioenen op basis van eigen beleidskeuzes al aan iets anders is uitgegeven”, aldus Koster, “maar daar hebben wij natuurlijk geen boodschap aan.”

Vervolgstappen

Met het ‘nee’ dat medisch specialisten tijdens de bijeenkomsten hebben uitgesproken tegen het NVZ-voorstel, gaan de Federatie en LAD eind oktober terug naar de onderhandelingstafel. Tegenvoorstel: volledige en structurele teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie, ook voor alle parttimers. Als de NVZ daar niet mee akkoord gaat, vinden de medisch specialisten dat de tijd van praten voorbij is en zullen ze overgaan tot acties. Vanwege de grote vraag naar meer bijeenkomsten zullen de LAD en de Federatie de komende drie weken ook in andere ziekenhuizen informatiebijeenkomsten organiseren. 

Bekijk meer informatie over pensioen op onze website of op de website van de LAD.