Medisch specialisten: patiëntveiligheid niet in geding bij wachttijden ziekenhuizen

4 september 2015

Recente berichtgeving in de media wijst op een toename van de wachttijden in de ziekenhuizen. Het gaat alleen over wachttijden voor electieve ingrepen en niet over spoedingrepen. Spoedoperaties gaan altijd voor.

Wachten op een ingreep is voor patiënten uiteraard vervelend en niet wenselijk. In de media wordt echter gesuggereerd dat patiënten voor een ingreep worden geweigerd. De Federatie heeft hierover  geen signalen binnengekregen, ook niet vanuit patiëntenorganisaties. Artsen wegen de risico’s van het wachten goed af en zorgen ervoor dat spoedoperaties en operaties die direct medisch noodzakelijk zijn altijd voorgaan.

Oorzaken wachttijden

Er zijn meerdere redenen waarom wachttijden kunnen oplopen. Verzekeraars kopen een bepaald aantal behandelingen in. Als het maximum op een gegeven moment bereikt  is, is het aan de ziekenhuizen om te bekijken hoeveel patiënten zij boven dat plafond nog kunnen behandelen.

Daarnaast is de samenstelling van de patiëntenpopulatie een factor: met het ouder worden van patiënten zal ook de wachttijd toenemen. Oudere mensen liggen vaak langer in het ziekenhuis na een ingreep en daardoor zijn bedden langer bezet.

Door technologische ontwikkelingen kunnen artsen steeds meer en worden ingrepen steeds ingewikkelder. De voorbereiding en de ingreep zelf kosten meer tijd, daardoor kunnen wachttijden ook toenemen.

Capaciteit voor een ingreep hangt niet alleen af van het aantal beschikbare artsen: er is ook verpleging, bedden en apparatuur nodig. Hiervoor is adequate financiering noodzakelijk. Alleen het aantal specialisten laten toenemen is dus niet voldoende.

Wachttijden op de pijnpoli’s

Wachtlijsten op de diverse pijnpoli's in Nederland zijn al jaren te lang, ondanks uitbreiding van het aantal specialisten. De toenemende patiëntenstroom bestaat voor het overgrote deel uit chronisch zieken. Patiënten met kanker, bijzondere pijnlijke aangezichtspijnen, acute gordelroos, wervelfracturen of acute hernia's krijgen voorrang.