Medisch specialisten moeten meepraten in Europa

13 april 2017

Op donderdag 6 april jl. vond de tweede bijeenkomst van het Federatie Platform Europa plaats, bedoeld voor alle medisch specialisten die namens hun wetenschappelijke vereniging actief zijn op Europees gebied. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere gesproken over multidisciplinaire samenwerking en internationale accreditatie van onderwijs.

Het Platform Europa heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid tot netwerken. Vicevoorzitter van de Federatie Huib Cense is namens het bestuur afgevaardigd in de Council van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten). Volgens hem is het belangrijk dat medisch specialisten op internationaal niveau meedenken: “Europa beslist veel over onze toekomst, daarom moeten wij meepraten in Europa”.

Meerwaarde internationale accreditatie

Tijdens de bijeenkomst werden de belangrijkste agendapunten van de Council besproken en kwamen twee sprekers aan het woord. Zo gaf Mike Rozijn, secretaris van College Geneeskundige Specialismen (CGS), een presentatie over zijn opdracht vanuit het Accreditatie Overleg. Rozijn onderzoekt of er met de EACCME/UEMS een overeenkomst kan worden gesloten over internationale accreditatie van nationale congressen en e-learning. Nederland is, als een van de weinige landen van de EU, geen lid van de EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education). De eerste onderzoeksbevindingen leidden tot een kritische discussie over de meerwaarde van een dergelijke overeenkomst voor Nederland. Deze discussie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het onderzoek.

Europese afspraken

Ook de presentatie van chirurg Marald Wikkeling over multidisciplinaire samenwerking in Europa bracht een levendige discussie teweeg. Daarbij hadden de aanwezigen duidelijk uiteenlopende ervaringen met de mate waarin Nederland invloed uit kan oefenen in Europa. Wel was men het erover eens dat patiënten baat kunnen hebben bij Europese afspraken over multidisciplinaire samenwerking en bevoegdheden.
De bijeenkomst werd afgesloten met verschillende stellingen over actuele Europese kwesties, die door aanwezigen vooraf waren ingediend. Dit leidde tot het delen van tips, best practices en nuttige documenten, waarmee de mogelijkheden van het Platform goed werden benut!