Medisch specialisten laten pensioen niet lopen

5 april 2016

In vier ziekenhuizen staken medisch specialisten in dienstverband vanaf deze week hun deelname aan bepaalde overleggen. Ze doen dit, omdat hun werkgever niet met een fatsoenlijke oplossing is gekomen voor de compensatie van de pensioenaftopping.

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben vorig jaar maandenlang onderhandeld met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over compensatie van de pensioenaftopping. De NVZ heeft aangegeven niet verder te willen gaan dan 53% compensatie en dat vinden de LAD, de Federatie én hun achterban onvoldoende. Werkgevers en werknemers hebben immers samen afgesproken bij te dragen aan een goed pensioen. Door nieuwe fiscale regels vloeit een deel van de pensioenpremie terug naar werkgevers, terwijl deze gelden deel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenpakket van de betreffende werknemers. Het gaat dus om het principe. Als nu geen oplossing wordt bereikt, bestaat bovendien het gevaar dat ook andere werknemers in de toekomst worden geraakt, als de aftoppingsgrens verder omlaag gaat.

Ludieke acties

Nadat de onderhandelingen op landelijk niveau zijn gestaakt, hebben medisch specialisten in diverse ziekenhuizen ludieke acties gevoerd om hun raad van bestuur op goed werkgeverschap te wijzen. Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) hebben daarnaast met hun raad van bestuur overlegd over compensatie (en een aantal VMSD’s is nog steeds in overleg). Deze lokale overleggen zijn onderdeel van de landelijke actie van de LAD, Federatie Medisch Specialisten en werknemersorganisatie FBZ.

Stilleggen overleggen

In acht ziekenhuizen/revalidatiecentra (zie ook pensioenopgroen.nl) wordt intussen gecompenseerd, maar dat geldt nog niet voor alle instellingen. In vier ziekenhuizen (Maxima Medisch Centrum, Elkerliek, Spaarne Gasthuis en de Reinier Haga Groep) waar de overleggen niets hebben opgeleverd, staken medisch specialisten in dienstverband en andere zorgprofessionals daarom vanaf vandaag hun deelname aan bepaalde overleggen, zoals managementoverleggen, opleidingscommissies, accreditatie- en visitatiecommissies. Uitgangspunt is dat de patiënt hier geen last van heeft. Binnenkort starten ook medisch specialisten in een aantal andere ziekenhuizen met deze actievorm.

Door de druk op deze manier op te voeren, hopen de LAD en de Federatie uiteindelijk aan de onderhandelingstafel tot een goede oplossing te komen voor alle ziekenhuizen en revalidatiecentra.