Medisch specialisten gaan administratielast te lijf

26 januari 2018

Samen met andere beroepsgroepen gaan medisch specialisten vanaf volgende week administratielast te lijf. Met steun van het ministerie van VWS werken medisch specialisten aan een concrete agenda die leidend wordt in het terugdringen van onzinnige administratieve handelingen. Dinsdag 30 januari zal minister Hugo de Jonge het startsein geven voor de schrap – en verbetersessies.

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken bij deze zogenaamde ‘schrap- en verbetersessies’ samen met de VvAA in het initiatief (Ont)Regel de Zorg. We bouwen voort op de uitkomsten van de enquête onder ruim 3000 specialisten die in november 2017 zijn gepresenteerd. Hieruit bleek dat specialisten gemiddeld 2 dagen per week kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden waarvan bijna de helft als onzinnig wordt beschouwd.

In maart wordt de voortgang besproken met minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Doordat vanuit onze achterban bijna 5000 suggesties zijn aangedragen om de administratielast te verminderen, kan onze beroepsgroep een vliegende start maken met deze schrapsessies. Wij willen concrete acties zien voor drie oplossingsrichtingen: betere ondersteuning vanuit ICT-systemen, meer personele ondersteuning en het schrappen van overbodige regels en het verbeteren van de bestaande registraties.” Uit de enquête onder medisch specialisten bleek verder dat de ergernis over de administratielast vooral terug te voeren is op het doen van dubbel werk en het invullen van lijsten voor kwaliteitskeurmerken die weinig tot niets zeggen over de daadwerkelijke kwaliteit van zorg.

De administratielast gaat ten koste van tijd voor de patiënt en ten koste van het werkplezier. Daniëls: “We zijn blij dat het ministerie deze problemen onderkent en zich zeer betrokken toont bij de schrapsessies die we nu gaan organiseren.” Na de aftrap op 30 januari door de minister van deze ‘schrapweken’ staat voor 21 februari de eerste sessie van medisch specialisten gepland.