Medisch specialisten: berichten over zorgfraude tast arts-patiënt relatie aan

21 mei 2013

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over het effect van fraudegevallen met declareren. Signalen over fraude zijn schadelijk voor het vertrouwen in de gezondheidszorg en in de medisch specialist. Fraude is niet acceptabel, de OMS neemt afstand van frauduleus handelen. Frank de Grave: “Elke onjuiste declaratie is er één te veel. Dokters die frauderen handelen in strijd met de beginselen van de medische professionaliteit.” Medisch specialisten zetten zich in voor de beste zorg voor de patiënt en stellen daarbij kwaliteit van zorg voorop. Bij dit professionele handelen hoort ook het zorgvuldig omgaan met de steeds schaarser wordende zorgeuro. Het declaratiesysteem is echter complex, niet altijd logisch en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Frank de Grave: “Niet elke onjuiste declaratie is fraude.”

Al in de opleidingen ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de medisch specialist voor het betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast heeft de OMS samen met de wetenschappelijke verenigingen een gedragscode correct declareren opgesteld. Hiermee vragen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen bij hun leden extra aandacht voor correct declareren.

Medisch specialisten moeten alert en kritisch blijven op hun eigen declaratiegedrag en dat van hun collega’s. Registratie en declaratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medisch specialisten en ziekenhuizen. Als er echt sprake is van fraude, is er het meldpunt zorgfraude van de NZa.

De OMS neemt de aanpak van zorgfraude mee in de overleggen met de NZa, de NVZ en ZN en zal op alle mogelijke manieren meewerken aan het onderzoek naar zorgfraude dat minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben aangekondigd