Medisch Contact in gesprek met Marcel Daniëls

1 maart 2017

Naar aanleiding van zijn benoeming als algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten verscheen vandaag een interview met Marcel Daniëls in Medisch Contact. Daniëls vertelt over zijn rol als nieuwe voorzitter, zijn visie op de huidige politieke ontwikkelingen en de ambities van de Federatie.

Cardioloog Daniëls was al betrokken bij de Federatie als bestuurslid en trad per 1 januari in de voetsporen van voorzitter en voormalig politicus Frank de Grave, onder wiens leiding de Federatie tot stand is gekomen. De taak van het Federatiebestuur is tweeledig, volgens Daniëls. ‘Aan de ene kant het borgen van medisch-inhoudelijke zaken. Nou, dan zit je goed met medisch specialisten in het bestuur. Aan de andere kant:  goede contacten met de maatschappij en met de politiek onderhouden. Daarvoor is in de afgelopen jaren door Frank de Grave een uitstekende basis gelegd. Frank blijft als adviseur en klankbord verbonden aan de Federatie. Daar zullen we zeker gebruik van maken.’ 

‘Vanuit de Federatie kunnen we als medisch specialisten met 1 stem spreken’, aldus Daniëls. Daardoor kunnen we de randvoorwaarden meebepalen waaronder je zo goed mogelijk als dokter kunt functioneren in termen van organisatie van de zorg, vermindering van de administratieve lasten en meepraten over de inrichting van de werkomgeving.

Onlangs verscheen het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ waarmee de FMS hoog inzet: de Nederlandse zorg moet zijn koppositie in de wereld behouden. Het document sluit aan op de veranderende verhouding tussen arts en patiënt, de komst van innovaties als big data, thuisdiagnostiek en ‘netwerkgeneeskunde’. Een ambitieuze visie, maar: ‘We krijgen eigenlijk nooit te horen dat het geen goede weg is. Wel ziet men belemmeringen: Geen tijd. Of geen vergoeding. Vandaar dat ik zeg: hoe meer mensen zich achter de visie scharen, hoe vanzelfsprekender het wordt dat we die kant op moeten.‘

Lees het hele interview in Medisch Contact