Masterclass VMSD: niet managen, maar besturen

6 april 2016

Hoe zorg je als medisch specialist dat je invloed hebt op de koers van je ziekenhuis en regie hebt over de zorg? Die vragen vormden de rode draad tijdens de Masterclass VMSD, die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 31 maart voor de tweede keer organiseerden. De 35 deelnemers kregen handvatten aangereikt om zich beter te positioneren in hun ziekenhuis.

De Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) vindt haar grondslag in de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), die dit jaar formeel is ingegaan. Daarin staat dat een ziekenhuis naast een Vereniging Medische Staf ook een VMSD moet hebben. “Achterliggende gedachte is dat met de komst van VMSD’s de betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij de ziekenhuisorganisatie is geborgd”, benadrukte LAD- en dagvoorzitter Christiaan Keijzer.

Handvatten

Intussen zijn in veel ziekenhuizen VMSD’s opgericht, maar hoe zorg je nou dat je daadwerkelijk wordt betrokken bij de koers van het ziekenhuis? Léon Winkel, bestuurslid bij de Federatie vertelde dat de kaders daarvoor in de nieuwe AMS staan, maar dat het vooral belangrijk is om zélf je rol te pakken. Om dat te kunnen, is het onder andere belangrijk om te weten hoe de financiële stromen precies lopen binnen een ziekenhuis. De deelnemers werden daarom door Federatie-adviseurs Katrien Hendriks en Daphne Huskens meegenomen in de wereld van financiering en bekostiging van ziekenhuizen.

Gelijkwaardige relatie

De belangrijkste les volgens Robert Sie, bestuurslid bij de Federatie, is misschien wel dat VMSD’s niet moeten managen, maar besturen. “Managen doen we als medisch specialisten de hele dag al, maar besturen is echt iets anders. Een manager regelt, terwijl een bestuurder een stip op de horizon zet en anderen daarin mee moet krijgen. Het gaat dus veel meer om motiveren en beïnvloeden dan om regelen en controleren. Dat vraagt om vaardigheden die niet in ons opleidingscurriculum zijn opgenomen.” De kunst is volgens hem om niet in wij/zij te denken, maar toe te werken naar een gelijkwaardige relatie met de raad van bestuur, zodat je als medisch specialist een interessante partner wordt.

Onderhandelen

Hoe je dat kunt doen, werd geoefend tijdens de workshop Onderhandelen van VvAA-trainers Wout Raadgers en Remco Heukels. Tijdens de workshop kwamen typische valkuilen aan bod, zoals ‘de ander willen opvoeden’ (“Medisch specialisten willen dat de manager denkt zoals zij”), emotioneel worden en pleasen. Raadgers hamerde in de afronding op de belangrijkste tip: bereid een gesprek met de raad van bestuur goed voor. “Wil je resultaat behalen, dan staat en valt alles met een goede voorbereiding.” 

Lees ook het artikel over onderhandelen in De Medisch Specialist.