Terugblik op het Rode Hoed Symposium over innovatie

5 oktober 2017

Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, sprak tijdens het Rode Hoed Symposium over organisatie en innovatie. Hij is blij dat per 2018 de drempel weggenomen wordt voor beeldscherm-contact, want “waarom kan de patiënt wel met zijn kleinkinderen via facetime communiceren maar niet met zijn arts? De communicatie tussen patiënt en dokter kan veel eenvoudiger maar dan moet de ICT van het ziekenhuis dit wel mogelijk maken.” Opvallend was dat ook de andere sprekers het thema innovatie koppelden aan veranderingen binnen de organisatie.

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland pleitte voor meer ‘scharrelruimte’. “Innovatie vraagt iets van de mensen zelf, iets van de bekostiging, iets van de toezichthouders en iets van de zorgverzekeraars: die moeten de discussie aan over meerjarenafspraken en zo ruimte bieden om te experimenteren.” Bas van den Dungen gaf namens VWS aan dat de overheid waar mogelijk ruimte moet laten voor innovatieve projecten: "Per 2018 wordt het mogelijk om consulten te declareren die via het beeldscherm plaatsvinden. Wilt u innoveren en stuit u op zaken die onmogelijk zijn vanwege regelgeving? Zeg het, dan komen we naar u toe.”

Volgens Marcel Daniëls moeten technische innovaties ten dienste staan van een wezenlijke verandering in de omgang tussen ons, medisch specialisten, en de patiënt. Waardoor we beter, sneller en nauwer contact kunnen onderhouden met onze patiënten. Bij wijze van spreken zorg aan huis leveren. Daniëls: “Het facetime gesprek is daar maar één voorbeeld van, net als telemonitoring en tele-beoordeling, maar ik ben er van overtuigd dat er vele zullen volgen. Zo kunnen we nieuwe technologiën ook inzetten om een eind te maken aan de scheidslijnen tussen disciplines.”

Innoveren gedijt vooral bij gebruik maken van elkaars expertise, vertelde Pauline Meurs, voorzitter van de Raad Volksgezondheid en Samenleving. Ze bracht de gemoederen van alle aanwezigen in de Rode Hoed  in beweging met prikkelende stellingen. Meurs: “Het is wat antropoloog Lévi-Strauss bricolage noemt: knutselwerk. Ga op zoek buiten je eigen kaders. Zo'n stage bij Tesla is een mooi voorbeeld. Sta open voor wat je tegenkomt. Heel veel innovaties ontstaan in de praktijk van alledag. Bied ruimte en láát de ander. Het beste beleid is geen beleid, want innovatie en beleid sluiten elkaar uit.”

Op de website van Mediforum vindt u het complete verslag van het Rode Hoed Symposium 2017.