Marcel Daniëls op radio 1: Geen grote stelselveranderingen

15 maart 2017

“Ik hoop dat er geen grote veranderingen in het zorgstelsel komen,” zei Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten vanochtend bij Radio 1 De Ochtend. Op de dag van de verkiezingen was hij te gast om te praten over de zorg, één van de belangrijkste thema’s tijdens deze verkiezingsperiode. Ook ging hij in op de visie Medisch Specialist 2025.

Daniëls: “Er is nogal wat gebeurd. Laat ons afmaken waar we mee begonnen zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen over de inrichting en de kosten van de zorg en om de interactie tussen arts en patiënt te verbeteren. Dat gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet, vandaar dat we een visie hebben neergelegd waar we naartoe willen in 2025.”

Zorgverzekeraars

Op de vraag van presentatrice Ghislaine Plag waarom iedereen zo’n hekel heeft aan de zorgverzekeraars, antwoordde Daniels: “Iemand die de centen beheerst, de hand op de knip houdt, is nooit populair.” Hij zei verder dat de zorgverzekeraars de rol hebben om te letten op de kosten. “Maar wat niet moet gebeuren, is dat de zorgverzekeraar zich bemoeit met wat er in de spreekkamer gebeurt.”

Nederlandse zorg van hoog niveau

Tijdens het eerste Federatiecongres Federatiecongres ‘Medisch Specialist 2025’ op 14 maart blikten medisch specialisten vooruit:  waar moet de zorg staan in 2025? De ambitie is om bij de kopgroep van de wereld te horen. Daniëls: “We zijn al aardig onderweg. De zorg in Nederland is hartstikke goed. Die ambitie ligt hoog, op dit moment zitten we ook al hoog, maar het is niet vanzelfsprekend dat dat in 2025 ook zo is. In Nederland zijn er wel wat veranderingen aan de gang. Op een aantal daarvan willen we graag inspelen en die zijn benoemd in het visiedocument, zoals investeren in de arts-patiënt relatie en innovatie.”

Opleiding drastisch veranderd

Vroeger was de opleiding vooral gericht op de aandoening. Met het visiedocument 2025 vestigen we de aandacht ook veel meer op andere competenties, zoals communicatie en aandacht voor maatschappelijke behoeftes. Daniëls: “Dat merk je aan jonge artsen. Ik ben opleider in het ziekenhuis en als ik zie hoe jonge dokters omgaan met mensen, dan is dat echt op een andere manier dan hoe dat vroeger was. Er is echt een cultuurverandering gaande.”