Marcel Daniëls: De politiek kan niet meer om ons heen

9 maart 2017

In het nieuwe nummer van het magazine De Medisch Specialist staan de verkiezingen centraal. Marcel Daniëls, Federatievoorzitter sinds 1 januari, zoemt in op het politieke speelveld: “De politiek kan niet meer om ons heen.”

En ook leggen we in dit nummer de verkiezingsprogramma’s langs de meetlat.

‘Debat voeren vanuit de spreekkamer’

Met cardioloog Marcel Daniëls staat er weer een medisch specialist aan het roer van de Federatie. “Discussies over geld en inkomen maken steeds meer plaats voor het debat over kwaliteit en invulling van de medisch-specialistische zorg. Daardoor komen steeds vaker dilemma’s en meningen op tafel vanuit de spreekkamer.” De Federatie kan daarin een nuttige rol vervullen: “Aan ons de taak om aan de specialisten duidelijk te maken waarom gezamenlijk optreden daadwerkelijk helpt.” Daniëls over het idee van verplicht loondienstverband: “We zijn er uitgesproken over: het huidige stelsel, met ruimte voor vrij beroep en loondienst, is wat ons betreft prima. Als het stelsel op de schop gaat, neemt dat de aandacht weg van veel grotere issues, waaronder het betaalbaar houden van de zorg.”

Verkiezingen

Met de verkiezingen van 15 maart voor de deur legt De Medisch Specialist de programma’s langs de lat. Welke partij komt op voor uw belangen en die van de patiënt? Wie neemt opvallende standpunten in, maakt zich hard voor innovatie of minder bureaucratie? De Medisch Specialist maakt in een verkiezingsoverzicht de balans op. In de rubriek De Stelling gaan Linda Voortman van GroenLinks en Arno Rutte van de VVD in op de stelling: “Alle medisch specialisten in loondienst.”

MDL-zorg in de knel

In de rubriek Politiek in de praktijk aandacht voor het succesvolle bevolkingsonderzoek darmkanker. De keerzijde ervan is de werkbelasting van de MDL-artsen, zowel in het bevolkingsonderzoek als de reguliere patiëntenzorg. Aanpassingen in het onderzoeksprogramma, taakherschikking én ruimere instroom van het aantal MDL-artsen in opleiding moeten de druk van de ketel halen. In een drieluik leest u de visie vanuit de MDL-artsen, de internisten en het RIVM op deze problematiek.

En verder…

In deze editie van De Medisch Specialist aandacht voor multidisciplinair werken: hoe veranker je dit in de opleiding? Daarnaast aandacht voor het steeds complexer worden specialisme Dermatologie: hoe verdeel je de zorgtaken op een effectieve manier? En medisch specialisten krijgen steeds meer te maken met zorginkoop. Welke rol pak je daarin als medisch specialist? Wij wensen u veel leesplezier!