Marcel Daniëls: “Kabinet en zorgsector wachten onrealistisch grote budgettaire opgaven”

11 oktober 2017

Toevoeging 13/10/2017: Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje gezet in het document 'Inventarisatie Regeerakkoord'

Het regeerakkoord dat deze week is gepresenteerd bracht geen grote verrassingen en wendingen in het zorgbeleid. De nieuwe coalitie zet onder andere in op zorg in netwerken en op preventie. Dat past bij de visie 2025 die de medisch specialisten begin dit jaar hebben gepresenteerd.

Marcel Daniëls, voorzitter Federatie Medisch Specialisten: “De zorgparagraaf in het regeerakkoord geeft tot op zekere hoogte de rust aan het front waarom we hebben gevraagd. Het betaalbaar houden van de zorg is en blijft echter een opdracht voor ons allemaal. Het nieuwe kabinet staat met de gehele zorgsector voor grote kwalitatieve en budgettaire opgaven, zeker nu de zorgvraag toeneemt en er steeds meer (kwetsbare) ouderen thuis blijven wonen en een beroep doen op de huisarts of de medisch specialisten. Bovendien verwacht het CPB dat door de bevriezing van het eigen risico er voor honderden miljoenen aan extra zorgvraag zal komen.”

De nieuwe regering zet wederom in op hoofdlijnenakkoorden. De afgelopen jaren hebben de medisch specialisten hun schouders gezet onder deze afspraken en hun verantwoordelijkheid genomen. In het regeerakkoord kiest het kabinet er echter voor om de curatieve zorg een korting op te leggen van 1,9 miljard Euro. Daniëls: “Volgens de nieuwe coalitie mogen de GGZ en ziekenhuiszorg minder groeien dan in de jaren van crisis, terwijl de zorgvraag toeneemt. Deze bezuiniging is dus niet realistisch.” Het CPB waarschuwt dan ook voor wachtlijsten en het inboeten aan de kwaliteit van zorg. Daniëls: “De medisch specialisten willen daarom met de nieuwe minister het gesprek aangaan. Wat ons betreft wordt de groei van de curatieve zorgkosten gekoppeld aan de ontwikkeling van het nationaal inkomen; dit komt de houdbaarheid van ons zorgstelsel en de economie van Nederland ten goede.”