Lokale onderhandelingen en actievoeren pensioenaftopping waar nodig

13 november 2015

“Ik vind het bod van de NVZ veel te laag en accepteer het al helemaal niet als de raad van bestuur het hierbij laat en niet verdergaat dan 53% compensatie.” Met die woorden zette Léon Winkel de zaal meteen op scherp tijdens de actiebijeenkomst pensioenaftopping op 11 november. Samen met de deelnemers werd de vervolgstrategie bepaald: lokaal tot oplossingen komen en actievoeren als de raad van bestuur niet bereid is te praten.

Léon Winkel (bestuurslid Federatie Medisch Specialisten) en Jan Willem Le Febre (onderhandelaar) gaven een kort overzicht van de  stand van zaken: de NVZ wil na een langdurig traject van moeizame overleggen maximaal 53% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven. “Omdat dit bod is neergelegd als eindbod, zijn de onderhandelingen op landelijk niveau afgebroken en verschuift de focus naar lokaal niveau”, aldus Le Febre. “Dat betekent dat we met individuele raden van bestuur tot oplossingen willen komen.”

Dat dat haalbaar is, onderstreepte hij met signalen van instellingen waarbij de raad van bestuur (RvB) expliciet heeft aangegeven het standpunt van de NVZ niet te volgen. “Dat soort signalen laat zien dat het standpunt van de NVZ onhoudbaar is. Medisch specialisten zijn genoodzaakt de ogen van de raden van bestuur te openen. RvB’s vormen samen de NVZ en kunnen ervoor  zorgen dat de opstelling van de NVZ wijzigt.”

Zachte en hardere acties

Als raden van bestuur het voorstel van de NVZ overnemen en niet bereid zijn daarover het gesprek aan te gaan, is de tijd van praten voorbij. “In die ziekenhuizen bent ú aan zet en zult u zelf in actie moeten komen”, aldus Winkel. Dat begint met de raad van bestuur (nogmaals) aanspreken, gevolgd door ‘zachte acties’, zoals demonstratieve lunchbijeenkomsten. Winkel: “Werkt dat niet, dan sluiten we hardere acties, zoals stiptheidsacties, niet uit.”

De LAD en Federatie zullen de komende week inventariseren wat de stand van zaken per ziekenhuis is en welke strategie wordt bewandeld. De onderhandelaars zullen naar verwachting veel ziekenhuizen bezoeken.