Levendige discussie en applaus bij schrapsessie administratielast

23 februari 2018

Ruim veertig medisch specialisten en twintig vertegenwoordigers van onder meer VWS, IGJ, ZIN, verzekeraars en ziekenhuizen namen op woensdag 21 februari deel aan een schrapsessie administratielast. Negen mogelijke schraponderwerpen, waaronder ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerken, kwaliteitsindicatoren, en machtigingen voor zorgverzekeraars, stonden op de agenda. Zaken waarbij een hoge administratielast wordt ervaren. Er ontstonden levendige discussies waarbij verschillende perspectieven tot soms zeer concrete schrapsuggesties leidden. Zo kreeg de suggestie dat verzekeraars niet langer de ziekenhuiskeurmerken voor contractering verplicht moeten stellen een luid applaus toen Ab Klink, lid raad van bestuur bij Coöperatie VGZ, aangaf het hier volledig mee eens te zijn.

Marcel Daniëls, algemeen voorzitter van de Federatie, opende de schrapsessie voor medisch specialisten in het kader van (Ont)Regel de Zorg. Hij benadrukte dat naast het vinden van snel realiseerbare winst er vooral ook aandacht moet zijn voor het vinden van kansrijke oplossingen voor taaiere onderwerpen. “We willen samen spreekwoordelijk een mand vullen met laaghangend fruit, maar daarmee gaan we niet voorbij aan de investering op de lange termijn waarmee we gezamenlijk de administratielast drastisch weten te verminderen. Ik verwacht ook commitment van alle betrokkenen bij trajecten die een langere adem vergen, zoals die betreffende EPD's”, aldus Daniëls. 

Intercollegiale toetsing

Er werd o.a. gediscussieerd over het aanpassen van kwaliteitssystemen als IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten), en kwaliteits- en opleidingsvisitaties in hun huidige vorm. Niet zozeer het afschaffen ervan was aan de orde, maar wel het punt dat aanpassingen in de uitvoering winst kunnen opleveren zonder dat daarmee het doel uit het oog wordt verloren. Hierop gaf Daniëls aan dat er dus ook een rol is voor de medisch specialisten om nogmaals te kijken naar de instrumenten die zij zelf hebben ontwikkeld. 

Onbekendheid

Bij enkele onderwerpen kwam naar voren dat er op het gebied van communicatie en kennis nog een wereld te winnen is. Het afschaffen van een maatregel betekent niet dat dit in de praktijk ook direct wordt doorgevoerd. Zo werd opgemerkt dat er situaties zijn waar (herhaal)machtigingen niet meer nodig zijn. Zorgverzekeraars zouden dit in 2015 hebben vastgesteld. Bij veel deelnemers leidde dit tot grote verbazing omdat er nog steeds om (herhaal)machtigingen wordt gevraagd.

Opmaat 14 maart

De negen schraponderwerpen van de avond kwamen voort uit de enquête die de Federatie met de VvAA in het najaar 2017 heeft uitgevoerd en waar ruim 3000 aios en medisch specialisten aan mee hebben gewerkt. Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de Denktank (Ont)Regel de Zorg en de schrapconferentie op 18 november 2017 meegenomen. De uitkomsten van de schrapsessie worden  uitgewerkt en op 14 maart in een vervolgsessie verder besproken. De uitkomsten zullen leiden tot een actieagenda om de administratielast terug te dringen.