Lenteakkoord respecteert voorlopig convenant

22 mei 2012

In de nieuwsbrief van vorige week heeft de OMS de leden bijgepraat over de politieke discussie die gaande was over de inkomens van de medisch specialisten en de inzet en acties van de OMS daarbij. Inmiddels is bekend wat de vijf partijen van de zogeheten Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, GL en CU) hebben afgesproken. Het goede nieuws is dat deze partijen voorlopig het vorig jaar gesloten convenant met de Minister van VWS willen respecteren. Maar daar is ook alles mee gezegd. Er komt een onderzoek naar de inkomens van medisch specialisten in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen. Blijkbaar weten deze partijen de uitkomst al, want zo staat in hun lenteakkoord dat het onderzoek wordt gestart met de intentie de inkomens van medisch specialisten te verlagen. Let op, het gaat hierbij dus niet alleen om de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar, maar om alle medisch specialisten, dus ook die in dienstverband!

De OMS heeft alles uit de kast moeten halen om voorlopig te voorkomen dat na de korting van 20% (400 miljoen) medisch specialisten opnieuw fors zouden moeten inleveren. Naar verluidt lagen er varianten op tafel van extra 300 miljoen bezuinigen: niet alleen bij medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren maar ook bij de medisch specialisten in dienstverband, al per 1 januari 2013. Dat zou hebben betekend dat de overheid eenzijdig het akkoord dat loopt tot 2015 zou hebben opgezegd. Volgens onze informatie heeft vooral de Minister van VWS zich verzet tegen het openbreken van het akkoord omdat zij dan grote onrust voorzag en geen enkele partij nog afspraken zou willen maken met de Overheid. Vandaar de afspraak over het onderzoek als compromis.

Steeds betere zorg voor de patiënt

Vanzelfsprekend zal de OMS volledig meewerken aan dit onderzoek, wij zien dit als een kans een einde te maken aan de onjuiste beelden die leven bij sommige politici over de inkomens van medisch specialisten. Er moet echter worden geconstateerd dat de tweedelijns curatieve zorg het afgelopen jaar al een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd om kosten te matigen, met de kortingen op de honoraria van de medisch specialisten, de invoering van het beheersmodel en het afsluiten van het hoofdlijnenakkoord. Deze maatregelen hebben een grote impact gehad op de sector. Om de effecten van deze maatregelen daadwerkelijk te oogsten is het van belang dat er rust aan het front is. Rust aan het front betekent ook dat medisch specialisten de ruimte en de tijd hebben en voelen om dat te doen waar zij zich primair verantwoordelijk voor voelen: het werken aan kwalitatief steeds betere en doelmatige zorg voor de patiënt.

Gedateerde gegevens

Op 12 september zijn verkiezingen. Het nieuwe Regeerakkoord van de dan te vormen coalitie zal bepalen hoe de Overheid wil omgaan met de medisch specialisten. In de tussentijd zal de OMS zoveel mogelijk juiste informatie verstrekken aan politieke partijen en andere relevante Haagse beleidsmakers ten behoeve van de op te stellen verkiezingsprogramma's. Naar het CDA is al gereageerd. Volgende week spreekt de OMS met de Minister van VWS, onder andere over de opzet van het onderzoek. Daarna spreken we met het Centraal Planbureau over de cijfers die deze rekenmeester van de overheid hanteert bij de becijfering van de bezuinigingen. Volgens de OMS hanteert het CPB daarbij gedateerde gegevens.

Dringend beroep

Natuurlijk kunnen de leden volledig op de inzet van uw OMS rekenen. Maar het zijn financieel zware tijden, dat betekent dat ook in de zorg uiterst zorgvuldig met de euro omgegaan moet worden. De tijd dat de zorg met 6, 7 % per jaar kon groeien ligt achter ons. Daarvoor ontbreken gewoonweg de financiële middelen. De OMS doet een dringend beroep op u volledig mee te werken aan initiatieven of experimenten die kunnen leiden tot meer en/of betere zorg voor de bestaande zorgeuro. Daar waar wij in staat zijn om te laten zien dat medisch specialisten bijdragen aan een verbetering van kwaliteit van de zorg en het doelmatig omgaan met de beschikbare middelen, zal men ook meer rekening houden met onze standpunten en zich willen verzekeren van die medewerking, bijvoorbeeld de campagne rondom doelmatig voorschrijven van medicijnen.  

Vanzelfsprekend houdt de OMS de leden van nadere ontwikkelingen op de hoogte.