Leidraad stimuleert ontwikkeling goede keuzehulpen

30 mei 2018

Er komen steeds meer keuzehulpen beschikbaar die zorgverleners en patiënten helpen om samen de juiste behandeling te kiezen. Maar hoe maak je een goede keuzehulp? Daarvoor is de nieuwe leidraad ’Hoe ontwikkel ik een keuzehulp bij een richtlijn?’. De leidraad helpt ontwikkelaars betrouwbare en actuele keuzehulpen te maken die door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen worden ondersteund. Hiermee wordt het voor patiënten, en zorgverleners eenvoudiger om het kaf van het koren te scheiden.

Binnen het groeiend aanbod aan keuzehulpen is het voor zowel de patiënt als de zorgverlener vaak niet duidelijk of een keuzehulp betrouwbaar en actueel is. Hiervoor bestonden nog geen landelijke afspraken. Daar komt verandering in met de nieuwe leidraad die ontwikkeld is door de Patientenfederatie, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Vastgesteld is welke stappen er moeten worden genomen, wil er sprake zijn van een goede, betrouwbare en actuele keuzehulp. De leidraad is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke verkenning in de literatuur, onder (internationale) experts, en onder beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

Afgestemd op de behoefte

De nieuwe leidraad bestaat uit acht stappen. Een voorbeeld van een van de stappen is dat de vragen en voorkeuren van patiënten in kaart worden gebracht en de inhoud en vorm worden getoetst bij bij de zorgprofessionals en patiënten, de gebruikers van de keuzenhulp. Daarnaast geeft de leidraad aan dat de inhoud van een keuzehulp vanuit het perspectief van de patiënt moet zijn uitgewerkt én klopt met de wetenschappelijke richtlijn en/of kwaliteitsstandaard. 

Positieve start

De eerste geluiden van ontwikkelaars van keuzehulpen zijn enthousiast. Ook subsidieverstrekkers omarmen de leidraad.  Deze helpt hen  bestaande criteria aan te scherpen en alleen die keuzehulpen te financieren die relevant zijn enaan de behoefte voldoen. Daarnaast landelijk draagvlak hebben en door de betreffende patiëntenorganisatie en wetenschappelijke vereniging/beroepsvereniging worden ondersteund. Inmiddels is bekend dat Zorginstituut de leidraad op Zorginzicht.nl plaatst en deze gaat gebruiken als hulpmiddel bij de subsidieverstrekking voor ontwikkeling van keuzehulpen. Ook de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en V&VN gebruiken de leidraad als beoordelingscriterium voor projectaanvragen.

De leidraad ’Hoe ontwikkel ik een keuzehulp bij een richtlijn?’ is mogelijk gemaakt met financiële steun van ZonMw.