LAD bereikt onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao UMC

10 juni 2015

Tijdens de vijfde onderhandelingsronde hebben LAD/CMHF en de andere werknemersorganisaties in de vroege ochtend van 10 juni 2015 met werkgeversorganisatie NFU een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Er is een looptijd overeengekomen van 1 april 2015 tot 1 januari 2018.

In die drie jaar wordt het salaris elk jaar in augustus structureel met 1% verhoogd. Daarnaast wordt in augustus 2015 en januari 2016 een eenmalige bruto uitkering verstrekt. De eindejaarsuitkering wordt voortaan al in november uitgekeerd. Lees het onderhandelaarsakkoord voor gedetailleerde informatie hierover, alsook voor alle onderstaande onderwerpen.

Mooie resultaten

Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Jan Willem le Febre: ‘Het akkoord bevat tal van verbeteringen voor de werk- en inkomenspositie voor de 67.000 werknemers bij de umc’s. Dat vaste contracten de norm worden is een succes om trots op te zijn. Ook het verhogen van het budget functie-gebonden kosten van de academisch medisch specialisten, reparatie van het derde WW-jaar, een volledige vergoeding van de verplichte opleidingsonderdelen van aios en het ontwikkelen van een aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici zijn mooie resultaten in het belang van de werknemersachterban die bij een van de 8 umc’s in ons land werkzaam is.’

Cao GGZ

Verder bereikten de werknemersorganisaties onlangs ook een akkoord voor een nieuwe Cao GGZ. De 85.000 medewerkers in deze sector krijgen salarisverhoging en mogelijkheden om de wachtgeldregeling om te zetten naar een nieuwe activeringsregeling. De nieuwe cao loopt van1 juli 2015 tot 1 maart 2017.