Laag bod NVZ pensioenaftopping: wij zijn aan zet!

18 september 2015

Op 9 september spraken de Federatie Medisch Specialisten en de LAD opnieuw met de NVZ over de problemen rondom pensioenaftopping. Het gesprek had geen bevredigend resultaat. Waar onze onderhandelaars inzetten op volledige teruggave van het werkgeversdeel van uw pensioenpremie en het oplossen van het parttime-probleem, wil de NVZ niet verder gaan dan ca. 45%. Duizenden euro’s aan pensioenpremie per medewerker per jaar verdwijnen daarmee. Dit betekent dat de pensioenopbouw tienduizenden euro’s lager is wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Daarnaast is het voor de Federatie en de LAD van belang dat het om een structurele oplossing gaat en niet een tijdelijke.

Informatieweek

De Federatie en de LAD zijn zeer teleurgesteld over het bod van de NVZ en hebben dit ook aan alle medisch specialisten in dienstverband laten weten via een nieuwsbrief. In de week van 28 september aanstaande worden er in 5 ziekenhuizen (lunch)bijeenkomsten georganiseerd om medisch specialisten inhoudelijk bij te praten over het aanbod van de NVZ. Bovendien willen de Federatie en de LAD van gedachten wisselen over actiebereidheid.

Voorbeeld

Wat betekent de opstelling van de NVZ nu concreet? Een voorbeeld. Suzanne is een neurologe van 35 jaar. Ze valt onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) en zit in schaal 3. Haar jaarsalaris is nu ca. 120.000 euro bruto; in 2018 zit ze naar verwachting op het maximum van ruim 151.000 euro. Ervan uitgaande dat ze nog zeker tot haar 70ste moet werken, bedraagt haar gemiddelde jaarsalaris over de 35 jaar tot ze met pensioen gaat ca. 149.305 euro (exclusief toeslagen). Jaarlijks wordt ze afgetopt op 100.000 euro en mist ze dus pensioen over 49.305 euro. De werkgever zou daar 11,75% premie over hebben betaald, dus over 35 jaar mist ze 11,75% x 49.305 x 35 = ruim 202.000 euro bruto (in dit bedrag is geen rekening gehouden met toekomstige salarisverhogingen). Het aanbod van de NVZ is slechts 5,1%, dit betekent dat ze 5,1 % x 49.305 x 35 = ruim 88.000 euro bruto krijgt, maar ze mist 114.000 euro bruto. Bekijk meer voorbeelden.

Meer weten

Heeft u vragen over één van de informatiebijeenkomsten, de aanpak van de Federatie/LAD, of andere vragen? Stuur dan een e-mail naar info@demedischspecialist-lad.nl. Lees meer informatie over het onderwerp pensioen op onze website of op de website van de LAD.