Kwaliteitsnormen urologen maakt verantwoorde zorg inzichtelijk

15 december 2011

Vandaag presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Urologie de kwaliteitsnormen voor de optimale behandeling van patiënten met de invasief groeiende vorm van blaaskanker.

De Orde ziet de kwaliteitsnormen als een verdere verbetering van medisch-specialistische kwaliteit. Door helder te verwoorden wat de urologen verstaan onder verantwoorde zorg rond blaaskankeroperaties (cystectomie) neemt de beroepsgroep onomwonden zijn verantwoordelijkheid. De in 2009 gestarte landelijke kwaliteitsregistratie van gegevens over de behandeling van blaaskanker is hiervan een extra bekrachtiging; het maakt geleverde zorg nog transparanter.