Kwaliteitsgelden verbeteren kwaliteitsbeleid

29 januari 2015

Op donderdag 29 januari 2015 is het magazine ‘Kwaliteitsgelden voor de medisch-specialistische zorg’ gepresenteerd tijdens het eerste congres van de Federatie Medisch Specialisten ‘100% Medisch Specialisten’. Het magazine geeft een uitgebreid overzicht van hoe kwaliteitsgelden de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het verbeteren van het kwaliteitsbeleid. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Medisch specialisten dragen via een bijdrage aan de kwaliteitsgelden bij.

Onder andere de ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren en de kwaliteitsvisitaties worden betaald van de kwaliteitsgelden van medisch specialisten. En specialisme overstijgende, multidisciplinaire projecten op het gebied van onder andere patiëntveiligheid, optimaal functioneren, doelmatige zorg, en ouderenzorg.