Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda naar Tweede Kamer

5 juni 2014

De minister van VWS heeft gisteren de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda getiteld “Verbinden, verbeteren, borgen” staan concrete initiatieven om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en tegelijkertijd de stijgende zorgkosten te beheersen. Deze agenda vloeit voort uit het Zorgakkoord dat de minister vorig jaar sloot met de OMS (Orde van Medisch Specialisten), de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), ZN (Zorgverzekeraars Nederland), de Patiëntenfederatie NPCF en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Hierin is afgesproken dat de groei van de medisch-specialistische zorg maximaal 1% mag zijn.

De juiste zorg op de juiste plaats

De volgende onderwerpen staan centraal in de agenda: gepast gebruik, transparantie en de juiste zorg op de juiste plaats. De campagne Verstandig Kiezen van de OMS, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw ondersteunt medisch specialisten en patiënten bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg: wat is de juiste behandeling voor de patiënt? De campagne kent vier onderdelen: verstandige keuzes, onderzoek naar praktijkvariatie, zorgevaluatie en samen beslissen.

Samen beslissen

De OMS en de NPCF werken gezamenlijk aan het onderdeel “samen beslissen”: hierbij beslissen arts en patiënt samen welke behandeling het beste past bij de situatie en de wensen van de patiënt. Op het gebied van transparantie heeft de NVZ onlangs haar Kwaliteitsvenster gepubliceerd. In dit venster kunnen patiënten in één oogopslag de algemene kwaliteit van een ziekenhuis online bekijken.