Kritiek op bestuurbaarheid ziekenhuizen voorbarig

30 april 2014

Vandaag vond bij de Haagse rechtbank het kort geding plaats van Stichting Bezorgd. Deze procedure is gericht tegen de plannen van het ministerie van VWS om een beheersingsmodel voor de medisch specialisten vrij gevestigd in te voeren. De uitspraak wordt 4 oktober verwacht.
De Orde en Stichting Bezorgd strijden voor hetzelfde doel: behoud van het vrij beroep voor medisch specialist vrij beroepsbeoefenaren en behoud van hun zelfstandige positie. Zoals eerder aangekondigd zal ook de Orde hierover een juridische procedure starten.

Onze aanpak is alleen anders: de Orde heeft gekozen voor een bodemprocedure. Dit vanwege het feit dat de voorgenomen plannen waarschijnlijk pas in werking treden per 1 januari 2012. Het verschil tussen de twee procedures is dat in een bodemprocedure drie rechters zich grondig buigen over de kwestie, in een kort geding geeft slechts één rechter een voorlopig oordeel. Tussen de Orde en Stichting Bezorgd vindt afstemming plaats over de te voeren procedure. Op deze wijze wordt het gehele scala van juridische mogelijkheden zo optimaal mogelijk benut.

De Orde zal de bodemprocedure starten als de plannen met betrekking tot wetgeving, ondanks de zondagsdienst, niet van tafel gaan. Deze bodemprocedure zal zich richten tegen het afschaffen van het ‘via’-declareren, tegen de toekenning van een honorariumbudget aan de raad van bestuur, en tegen de uitholling van het vrij beroep.