Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis

8 mei 2017

Artsen moeten met patiënten de volledige vrijheid hebben om een behandeling of dure medicijnen te kiezen. “Over die dure medicijnen zijn nu geen goede keuzes gemaakt over wat we bereid zijn eraan uit te geven, zodat kosten hard oplopen. Artsen of verzekeraars moet je niet met die keuze belasten.” Het is aan de politiek om dit beter te regelen. Dat zegt algemeen voorzitter Marcel Daniëls vandaag in een interview met De Telegraaf.

Ook stelt Daniëls dat het goed zou zijn om de zorgkostenstijging te begrenzen op de economische groei: “Zorgkosten kunnen niet oneindig stijgen. Dat begrijpen artsen ook.” De Telegraaf ging verder in op het zorgakkoord 2018 dat de Federatie Medisch Specialisten in april sloot met de ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.

Verplicht loondienst geen oplossing

Het akkoord is een opmaat voor een langdurig akkoord voor 2019 en verder. Naast kostenbeheersing, moet daarin de nadruk liggen op kwaliteit van zorg. Daniëls geeft in het interview ook aan dat verplicht loondienst geen oplossing biedt: “Ook voor 2019 zal die discussie op de agenda staan. We bieden nu topzorg, mogelijk zelfs door evenwicht tussen loondienst en vrijgevestigd zijn. Waarom dat in de waagschaal stellen?”

Rust nodig

In een interview in Arts en Auto vertelt Daniëls geen voorstander te zijn van een stelselwijziging: “We hebben rust nodig. En dat betekent ons inziens dus ook dat niemand erbij gebaat is als het hele zorgstelsel overhoop wordt gegooid. Rust op dit front betekent dat de Federatie zich kan richten op wat ik als haar taak beschouw: alle neuzen dezelfde kant op om druk bezig te zijn met het continu verbeteren van de kwaliteit en het goed doen van ons werk.”