Koppel patiëntengegevens aan Landelijk Implantatenregister

12 april 2017

De Federatie Medisch Specialisten steunt de wens van het ministerie van Volksgezondheid voor een landelijk implantatenregister in belang van het beschermen van de veiligheid van patiënten bij wie implantaten zijn ingebracht. Het is nu nog niet wettelijk verplicht implantaten te registeren. Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat dit moet regelen.  

Het Landelijk Implantaten Register is nog niet gekoppeld aan patiëntengegevens; daardoor bestaat het risico dat patiënten alsnog heel moeilijk te traceren zijn. Want wat bijvoorbeeld als een patiënt verhuist of de actieve behandelrelatie met een patiënt beëindigd is? Er is het risico dat het register uiteindelijk een “hol” instrument wordt.

Barcodering

Het is niet alleen essentieel dat implantaten traceerbaar zijn, maar dat ze foutloos geregistreerd worden en de registratielast niet oneigenlijk hoog oploopt. Dit kan alleen als implantaten via barcodes in te scannen zijn in het register. Helaas is barcodering van implantaten en het scannen daarvan nog niet overal ingevoerd. Dit heeft het gevolg dat het Landelijk Implantatenregister afhankelijk kan worden van handmatige invoer met grotere kans op fouten. Bovendien leidt het tot een aanzienlijke verzwaring van de registratielast. Daarom moeten er afspraken komen rondom de invoering van eenduidige codering voor medische hulpmiddelen. Verder is het nodig dat instellingen investeren in de benodigde apparatuur en software barcode scanning.

Vroegtijdig signaleren niet wettelijk geregeld

Een belangrijke functie die deze wet niet regelt, is het vroegtijdig signaleren. Zoals de wet nu is ingericht, zal alleen dat wat de overheid gemeld krijgt, leiden tot actie, zoals na een foutmelding door een fabrikant. Daarnaast kan het Landelijk Implantatenregister nog niet de kwaliteit van het product en de langetermijngevolgen van het product op de patiënt volgen. De implantaatregistraties van de wetenschappelijke verenigingen (orthopedisch chirurgen, cardiologen, plastisch chirurgen en gynaecologen) zijn hier specifiek wel voor ingericht en kunnen dus een belangrijke aanvullende functie hebben voor het Landelijk Register.