KNMG: VUMC schendt privacy patiënt

23 februari 2012

Gisteren verschenen berichten in de media dat in het VU Medisch Centrum opnames van patiënten zijn gemaakt zonder dat die daar toestemming voor hebben gegeven. De KNMG is van mening dat het VUMC hiermee in strijd met de wet en de professionele norm heeft gehandeld.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst zegt dat derden niet aanwezig mogen zijn bij een behandeling 'tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen'.

De KNMG heeft dit nader uitgewerkt in de richtlijn omgaan met medische gegevens' uit 2010 waarin staat: 'De patiënt moet vooraf toestemming voor tv-opnames geven. Er mogen dus geen opnamen gemaakt worden van patiënten die niet in staat zijn om toestemming te geven, zoals geïntoxiceerde, comateuze of anderszins wilsonbekwame patiënten.'

Naar de mening van de KNMG kunnen tv-opnames alleen worden gemaakt wanneer de patiënt daar voorafgaande aan de opnames toestemming voor heeft gegeven. Dat betekent dat in spoedeisende situaties geen opnames kunnen worden gemaakt, omdat daar de gelegenheid voor het vragen van toestemming ontbreekt.

De KNMG betreurt deze werkwijze van het VUMC en roept het VUMC op er zorg voor te dragen dat dit in de toekomst niet meer voor kan komen.