KNMG: maatschappelijk debat over kosteneffectiviteit van medische interventies noodzakelijk

8 augustus 2012

Onlangs lekten twee conceptrapporten van het CVZ uit, waarin werd voorgesteld om enkele dure geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry in bepaalde situaties niet langer te vergoeden. De kosteneffectiviteit van deze middelen zou te gering zijn. Naar aanleiding van de discussie die hierover is ontstaan, pleit de KNMG voor een maatschappelijk en politiek debat. Bij de vraag of een medische interventie opgenomen of gehandhaafd moet worden in het verzekerde pakket, zal moeten meewegen of de interventie kosteneffectief is. Zonder kosteneffectiviteit is de betaalbaarheid van de zorg op termijn niet te handhaven. Voor deze afweging moeten de criteria helder zijn en de procedure transparant. Eenduidige criteria voor kosteneffectiviteit ontbreken momenteel. Verder dient de overheid extra zorg te dragen voor de toegankelijkheid van doorgaans zeer dure zorg bij weinig voorkomende aandoeningen.

Lees het volledige bericht op de website van de KNMG