KNMG: handelwijze Tulleken onzorgvuldig

21 februari 2012

Dit weekend kwamen via de Nederlandse neurochirurg Tulleken medische gegevens over prins Friso in de media. De KNMG neemt afstand van de handelwijze van Tulleken.

Van een arts mag verwacht worden dat hij zorgvuldig omgaat met patiëntengegevens, ook al is deze arts niet de behandelaar van een patiënt. In dat kader moet een arts erop toezien dat patiëntgegevens niet ter kennis komen van anderen, laat staan van een journalist.

De artsenfederatie KNMG neemt afstand van de handelswijze van Tulleken. Een arts hoort zorgvuldig om te gaan met patiëntgegevens. Het vertrouwen van patiënten in de medische stand wordt geschaad door de handelwijze van Tulleken. De KNMG vindt het bovendien onjuist als een arts gebruik maakt van zijn titel om patiënteninformatie te bespreken met een collega, terwijl hij geen onderdeel uitmaakt van het behandelend team.

Artsen die in de uitoefening van hun beroep gegevens verkrijgen over een patiënt zijn verplicht hierover te zwijgen ten opzichte van anderen. Ervan uitgaande dat Tulleken geen onderdeel uitmaakt van het behandelend team, heeft hij in beginsel niet het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat geldt wel voor de Oostenrijkse arts die informatie heeft verstrekt aan Tulleken, zonder dat deze bij de behandeling is betrokken. Daarbij merkt de KNMG op dat de regels wat betreft het schenden van het beroepsgeheim in Oostenrijk kunnen afwijken van die in Nederland.